#30 De sirkel is rûn
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#30 De sirkel is rûn
/

Wike Hoekstra (1934-2024) is yn Jutryp berne. Se hat der in moaie jeugd hân. De oarlochsjierren fûn se eins wol gesellich. Musyk meitsje en kaarte mei de ûnderdûkers by harren thús. Wike troude mei Klaas Bruinsma en krig’ fjouwer bern. Yn 1980 frege se in skieding oan, dat wie doe net gebrûklik. Har hús bleau in thús foar de bern (en letter) beppesizzers. Leafde en gesellicheid stie foarop.

#30 De sirkel is rûn
Getagd op:                                                                

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *