#17 Frysk yn it findel
De verhalen podcast
De verhalen podcast
#17 Frysk yn it findel
/

Dit is it ferhaal fan Hessel Folkertsma (1942-2023) Hy wie 20 jier skoallemaster yn Ealahúzen en wenne sûnt 1988 yn Balk. Hessel wie fan de Fryske taal, hy helle syn foech en joech les by de Afûk. Alle jierren gie er nei de Slach by Warns. Hy lies in protte Fryske boeken. ‘Kinne jo Frysk ferstean?’ wie altyd syn earste fraach at er nije minsken moete.

#17 Frysk yn it findel
Getagd op:                    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *